14.08.2012

Fertcomplex ”A” NPK 4-1-1 (16% N, 4% P, 4% K)


Se recomandă a fi aplicat în etapa inițială a dezvoltării culturilor, prin stropire la cultura mare, pomi fructiferi, legume, viță de vie, flori, atunci când cerințele de azot ale plantelor sunt mari, sau în cazurile în care apar deficiențe în acest element și este necesară o corecție imediată a elementelor nutritive deficitare.
Stimulează dezvolatarea vegetativă, formarea mugurilor florali și întărește sistemul radicular, asigurând creșterea viguroasă și dezvoltarea sistemului radicular. Se recomandă a se aplica prin stropire la cultura mare, în perioada de dezvoltare vegetativă, iar pomii fructiferi și vița de vie la sfârșitul înfloririi atunci când 90% din petalele florilor au căzut. La plantarea zarzavaturilor și legumelor de câmp, la flori precum și la plantarea arbuștilor, pomilor fructiferi și a viței de vie se recomandă înmuierea rădăcinilor într-o soluție de concentrație 1,5%.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu